Όροι χρήσης

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας («Υπηρεσίες»), συμφωνείτε στους Όρους Χρήσης που αναγράφονται σε αυτή τη σελίδα, τους οποίους πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά. Οι Όροι Χρήσης μπορούν να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση και θα ισχύουν από τη στιγμή της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα αυτή. Καλείστε ως εκ τούτου να διαβάζετε τους Όρους Χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα καθώς συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς σε περίπτωση που αποφασίσετε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες.

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους Όρους Χρήσης ή τυχόν τροποποιήσεις αυτών, θα πρέπει να σταματήσετε τη χρήση των Υπηρεσίων.

 

Χρήση της υπηρεσίας

Είστε ελεύθεροι να κάνετε χρήση των Υπηρεσιών στην ιστοσελίδα του CDF Travel σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη.

Δεν επιτρέπεται η κακή χρήση των Υπηρεσιών όπως η προσπάθεια απόκτησης πρόσβασης ή αλλαγής οποιουδήποτε μέρους της ιστοσελίδας, η αντιγραφή, πώληση ή άλλου είδους εκμετάλλευση του περιεχομένου και των πληροφοριών που αναρτώνται στην ιστοσελίδα, η πρόσβαση με αυτοματοποιημένο ή άλλο τρόπο διαφορετικό σε σχέση με αυτόν που ορίζεται από τις διεπαφές στην ιστοσελίδα.

Οι Υπηρεσίες παρέχονται αυστηρά για προσωπική χρήση. Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση ή η με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση των υπηρεσιών πέραν της προσωπικής χρήσης.

 

Προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά σας δεδομένα τυγχάνουν πολύ προσεκτικής μεταχείρισης και πάντα με βάση τους όρους που αναγράφονται εδώ. Με τη χρήση των Υπηρεσιών μας συναινείτε στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων με βάση την πολιτική μας για τα προσωπικά δεδομένα.

 

Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο παντός είδους (κείμενα, γραφικά, ονόματα κλπ.) και οι Υπηρεσίες που παρουσιάζονται στις ιστοσελίδες μας αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του CDF Travel ή των συνεργατών του. Η χρήση της ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών δεν σας δίνει κυριότητα επί των δικαιωμάτων για την ιδιοκτησία αυτή. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού, χωρίς έγγραφη άδεια της εταιρείας.

 

Εγγυήσεις και αποποίηση

Προσπαθούμε πάντα να παρέχουμε τις Υπηρεσίες μας στο καλύτερο επίπεδο στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας. Παρ’όλα αυτά, δεν εγγυώμαστε για την ακρίβεια του περιεχομένου, τη διαθεσιμότητά, την ορθότητα ή την ασφάλειά του καθώς και για οποιοδήποτε άλλο δείκτη ποιότητας. Οι Υπηρεσίες στην ιστοσελίδα του CDF Travel παρέχονται «ως έχουν».

 

Περιορισμός ευθύνης

Το CDF Travel καθώς και οι συνεργάτες του δεν ευθύνονται για διαφυγόντα κέρδη ή έσοδα, οικονομικές απώλειες ή άλλου είδους ζημίες που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση των Υπηρεσιών. Με τους παρόντες όρους, συμφωνείτε να απαλλάξετε το CDF Travel και τους συνεργάτες του από οποιαδήποτε αξίωση (οικονομική ή άλλη) που προκύπτει από τυχόν ζημίες από τη χρήση των Υπηρεσιών.

 

Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το Ελληνικό Δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι τα δικαστήρια της Ξάνθης. Τα παραπάνω ισχύουν ακόμα και αν επιλέξετε να έχετε πρόσβαση στο CDF Travel από χώρα εκτός Ελλάδας.