Γενικοί όροι συμμετοχής

(Σύμφωνα με την ΠΔ. 339 / 1996 εντολή οδηγίας Ε.Ε.).

A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συμμετοχής, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης ταξιδιού, πριν εγγραφείτε σε κάποιο από τα ταξίδια μας. Στους Γενικούς Όρους Συμμετοχής αναφέρονται οι γενικές πληροφορίες τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των δύο συμβαλλομένων μερών στο οργανωμένο ταξίδι.

Β. ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ

Το γραφείο μας "Οι Φίλοι της Ηλεκτρονικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας" (εφεξής το «Γραφείο») με έδρα την Ξάνθη (οδός Ανδρέου Δημητρίου 35-37), έχει ως σκοπό μεταξύ άλλων την διοργάνωση ταξιδιών (Αρ.αδείας ΕΟΤ 0104E60000003101). Η συμμετοχή σας σε κάποια από τις εκδρομές του Γραφείου είναι μια σύμβαση ανάμεσα σε σας και του Γραφείου.

Η ιστοσελίδα στην οποία βρίσκεστε (www.cdftravel.gr) έχει αναλάβει να προβάλει τα τουριστικά πακέτα του Γραφείου. Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας έχει την δυνατότητα να προβαίνει σε ηλεκτρονική αγορά μέσω της πλατφόρμας συστήματος κρατήσεων που παρέχει και διαμορφώνει το Γραφείο. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας παρέχεται κατευθείαν από τον διακομιστή (server) του Γραφείου το οποίο και αναρτά, διαχειρίζεται και παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα τουριστικά πακέτα στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

Γ. ΠΕΛΑΤΗΣ (ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ)

Είσαστε ο ταξιδιώτης που συμμετέχει σ’ ένα από τα ταξιδιωτικά μας και η συμμετοχή σας σε ταξιδιωτικό μας πρόγραμμα συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής.

Από τη στιγμή που κάνετε αγορα ενός ταξιδιωτικού πακέτου από το Γραφείο, θεωρούμε ότι έχετε αποδεχθεί τους παρακάτω όρους.


1. Ευθύνες του ταξιδιωτικού γραφείου μας

Το Γραφείο δεν διαθέτει δικά του αεροπλάνα, πλοία, ξενοδοχεία, λεωφορεία για να θεωρείται υπεύθυνο για την σωστή ή μη λειτουργία τους. Ο ρόλος του είναι καθαρά διαμεσολαβητικός γι’ αυτό και οι ευθύνες του περιορίζονται μόνο σε περιπτώσεις παραλείψεων και οργανωτικών αδυναμιών που οφείλονται σε υπαιτιότητα του. Τέλος καταβάλει κάθε προσπάθεια για να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πελατών του και έχει την υποχρέωση να συντονίσει και να εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα ταξίδια που διαθέτει στους πελάτες του. Δεν ευθύνεται όμως για έκτακτες καταστάσεις όπως ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές δρομολογίων των διαφόρων μεταφορικών μέσων (αεροπλάνων, πλοίων, λεωφορείων, τρένων κλπ) λόγω αποκλεισμού περιοχών εξ’ αιτίας απεργιών, τρομοκρατικών ενεργειών κλπ.

Τυχόν τραυματισμοί η κακουχίες λόγω πολέμου, πραξικοπημάτων, τρομοκρατικών ενεργειών, αεροπειρατειών, σεισμών, καιρικών συνθηκών, πυρκαγιών, επιδημιών, το Γραφείο δεν φέρει ευθύνη για αποκατάσταση τυχόν ζημίας που προκλήθηκε από τους παραπάνω λόγους. Θα εξαντλήσει κάθε ενδεχόμενο για την αμέριστη συμπαράσταση και φροντίδα χωρίς να έχει την υποχρέωση κάλυψης των σχετικών εκτάκτων δαπανών, οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν από τους ίδιους τους πελάτες.

Κατά την διάρκεια του ταξιδιού ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να επιφέρει ουσιαστικές τροποποιήσεις αν πρόκειται να αντιμετωπιστεί κάποιο έκτακτο γεγονός ή ανωτέρα βία (καιρικές συνθήκες, κήρυξη ή απειλή πολέμου, επαναστάσεις, πολιτικές αναταράξεις, απεργίες, ασθένειες, ατυχήματα, εξτρεμιστικές ενέργειες, τεχνικά κωλύματα εναέριας κυκλοφορίας, απαγορευτικά απόπλου πλοίων, τυχόν βλάβες, μπλόκα δρόμων). Σ’ αυτές τι περιπτώσεις όλα τα έκτακτα έξοδα για την χρησιμοποίηση άλλου μέσου επιβαρύνουν τους ταξιδιώτες. Σε περίπτωση που για τους παραπάνω λόγους διακοπεί το ταξίδι στην εξέλιξή του, δεν γίνεται καμία επιστροφή χρημάτων και δεν υπάρχει καμία άλλη υποχρέωση αποζημίωσης από το γραφείο μας.

Είναι δυνατόν κατά την διάρκεια του ταξιδιού να υπάρξουν παράπονα, παραλείψεις ή προβλήματα. Ο ταξιδιώτης έχει την υποχρέωση να ενημερώσει το γραφείο μας ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό κατά τον καλύτερο τρόπο. Η παράλειψη ειδοποίησης και η διατύπωση παραπόνων εκ των υστέρων είναι πρακτική που δεν επιτρέπεται από την σχετική νομοθεσία. Τυχόν παράπονα που δεν ικανοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του ταξιδιού πρέπει να διατυπωθούν εγγράφως προς το γραφείο μέσα σε 7 ημέρες από την ημερομηνία επιστροφής της εκδρομής. Η υποβολή παραπόνων και απόψεων πέραν του προαναφερόμενου χρονικού ορίου δεν είναι αποδεκτή σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία. Η προαναφερόμενη σχετική νομοθεσία είναι Ελληνική και αρμόδια Δικαστήρια καθορίζονται τα Δικαστήρια της Έδρας του γραφείου μας στην Ξάνθη.

2. Υποχρεώσεις – ευθύνες πελατών

Κάθε πελάτης έχει την ευθύνη ο ίδιος, για την εξασφάλιση και τη φύλαξη των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατήριο, βίζες, πιστοποιητικά κ.λ.π.), προκειμένου να συμμετάσχει σε μία εκδρομή.

Επίσης ευθύνεται να τα έχει στην κατοχή του κατά την διάρκεια διέλευσης συνόρων και να τα υποδείξει σε αστυνομικό ή τελωνειακό έλεγχο. Σε περίπτωση που λόγω υπαιτιότητας του πελάτη (έλλειψη ή φθορά ταυτότητας ή διαβατηρίου, μη έκδοση visa) δεν είναι δυνατή η διέλευση του από τα σύνορα ή από έλεγχο αεροδρομίων, παραιτείται του δικαιώματος συνέχισης της εκδρομής. Σε αυτή την περίπτωση το γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη, δεν γίνεται καμία επιστροφή χρημάτων και δεν υπάρχει καμία άλλη υποχρέωση αποζημίωσης από το γραφείο μας, μιας και το συμβάν οφείλεται σε υπαιτιότητα του πελάτη.

Το γραφείο μπρείι να προσφέρει τη βοήθεια του για την έκδοση ταξιδιωτικών εγγράφων, όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να καταλογισθούν ευθύνες για καθυστέρηση ή αδυναμία έκδοσης για λόγο που αφορά στο πρόσωπο του ταξιδιώτη (π.χ. αδυναμία λήψης βίζας για συγκεκριμένη χώρα). Αν ο πελάτης είναι κάτοχος ξένου διαβατηρίου, πρέπει αυτό να δηλωθεί εγκαίρως. Η προμήθεια συναλλάγματος (αγορά, γνήσιο της δήλωσης, γνήσιο της υπογραφής κ.λ.π.) είναι επίσης αποκλειστικά ευθύνη του πελάτη. Η φύλαξη, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής, πραγμάτων αξίας που μεταφέρει ο ταξιδιώτης μαζί του (φωτογραφικές μηχανές, κάμερες, κοσμήματα, αντικείμενα αξίας κ.λ.π.) αποτελεί δική του ευθύνη.

3. Αγορά πακέτου

Μπορείτε να αγοράσετε κάποιο από τα ταξίδια μας αν είστε άνω των 18 ετών. Εάν δεν έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας, τότε θα πρέπει να μας προσκομίσετε υπεύθυνη δήλωση και από τους δύο κηδεμόνες, ότι σας επιτρέπουν να συμμετάσχετε, και η κάθε μια είναι θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής.

Η αγορά γίνεται είτε απευθείας από την ιστοσελίδα μας είτε με αλληλογραφεία μέσω email. Πρώτα αποστέλλεται στον Πελάτη το Συμβόλαιο το οποίο περιέχει τους Ειδικούς Όρους και μετά αναμένεται η πληρωμή του ολόκληρου ποσού. Προκειμένου να δεσμευτούν θέσεις στο συγκεκριμένο ταξίδι (να αγορασθούν τα αεροπορικά εισιτήρια και να διασφαλισθεί η διαμονή) απαραίτητη είναι η πληρωμή του ολοκλήρου του ποσού μετρητοίς ή με έμβασμα προς το Γραφείο και η ανεπιφύλακτη αποδοχή και συμμόρφωση των παρόντων Όρων Συμμετοχής. Το ποσό της προκαταβολής ορίζεται από το Γραφείο και είναι διαφορετικό για κάθε εκδρομή. Τηλεφωνικές κρατήσεις, οι οποίες δε συνοδεύονται από καταβολή χρημάτων, δε δεσμεύουν το Γραφείο. Η εξόφληση της εκδρομής πρέπει να γίνεται στο χρονικό διάστημα το οποίο αναφέρεται στους Ειδικούς Όρους ειδάλλως το γραφείο έχει το δικαίωμα ακύρωσης του συμβολαίου, εφαρμόζοντας αναλόγως τη διάταξη περί ακυρώσεως εκδρομής από τον πελάτη.  

Σε περίπτωση που η κράτηση δεν έγινε από τον πελάτη που θα ταξιδέψει αλλά μέσω τρίτου προσώπου για λογαριασμό αυτού, αναλαμβάνει αυτός που έκανε την κράτηση να ακολουθήσει όλες τις διαδικασίες που ορίζει το γραφείο μας με τους παρόντες όρους συμμετοχής. Κάθε πληροφορία που δίνεται στον πελάτη από το τρίτο πρόσωπο και δεν σχετίζεται με τα δεδομένα του ταξιδιού μας, είναι ευθύνη αυτού και το γραφείο μας δεν ευθύνεται για ό, τι δεν ενημερώθηκε σωστά ο πελάτης για το ταξίδι του. Τηλεφωνικές ή άλλου είδους κρατήσεις που δεν επικυρώνονται με πληρωμή του ανάλογου ποσού δεν υποχρεώνουν το Γραφείο να δεσμεύει θέσεις.

4. Τιμές

Η αξία των ταξιδιών αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Γραφείου, όπου αναφέρονται και οι υπόλοιπες υποχρεωτικές επιβαρύνσεις (τέλη- φόροι, φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, έκδοση visa κλπ). Οι τιμές των ταξιδιών υπολογίζονται και ανανεώνονται κάθε 3 λεπτά με βάση τα ισχύοντα κοστολόγια υπηρεσιών κάθε ταξιδίου (αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή), φόρους, την ισοτιμία ξένων νομισμάτων σε σχέση με το Ευρώ για τις εκδρομές εξωτερικού καθώς και κάθε άλλον παράγοντα κόστους. 
Εάν ο Πελάτης ενδιαφέρεται να αγοράσει κάποιο ταξιδιωτικό πακέτο το οποίο δεν υπάρχει στην ιστοσελίδα του Γραφείου ενημερώνεται τηλεφωνικά ή μέσω email απευθείας από το Γραφείο.

Από τη στιγμή που έγινε η επιβεβαίωση της πληρωμής του πακέτου ΚΑΙ η αποστολή των αεροπορικών εισιτηρίων και του Voucher του ξενοδοχείου από το Γραφείο,η τιμή δεν πορεί να αλλάξει.  Εάν επιθυμείτε παράταση διαμονής ή αλλαγή πτήσεων ή άλλη υπηρεσία που δεν περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα της εκδρομή,  η διευθέτησή της απαιτεί την καταβολή 20€ ανά αλλαγή/ανά άτομο ως λειτουργικό κόστος διεκπεραίωσης, πέραν της επιβάρυνσης που θα προκύψει από την αλλαγή.

Οι τιμές για τα παιδιά πάντοτε ορίζονται βάσει της πολιτικής της εκάστοτε αεροπορικής εταιρείας ή/και του ξενοδοχείου. 

Σε επιλογή του πελάτη για διαμονή σε τρίκλινο δωμάτιο, το τρίτο άτομο έχει μικρή ή καθόλου έκπτωση.

5. Ακύρωση εκδρομής από τον πελάτη

Κάθε ταξιδιώτης έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή του σε μία εκδρομή. Η ενέργεια αυτή πρέπει να γίνεται από την πλευρά του πελάτη, σύμφωνα με τη συναλλακτική καλή πίστη, με σεβασμό στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει το γραφείο απέναντι σε κάθε φορέα που συμμετέχει στη διοργάνωση της εκδρομής (ξενοδοχεία, μεταφορικά μέσα κ.λ.π.) και ως προς τους οποίους δεσμεύεται με ισχυρές ρήτρες αποζημίωσης, βάσει των συμφωνιών που έγιναν ανάμεσα στο γραφείο και τους τρίτους και προς τους οποίους είναι υποχρεωμένο να καταβάλει χρήματα, είτε ταξιδέψει ο συγκεκριμένος πελάτης, είτε όχι.

Το δικαίωμα συμμετοχής μπορεί να εκχωρείται σε άλλο πρόσωπο, αρκεί αυτό το πρόσωπο να πληρεί τους απαραίτητους όρους που απαιτούνται για το ταξίδι (συναίνεση στους όρους συμμετοχής, αποδοχή επιβάρυνσης εξόδων εκχώρησης, αποδοχή της εκχώρησης από λοιπούς φορείς (αεροπορικές εταιρίες, ξενοδοχείο κ.λ.π.).

Η ακύρωση γίνεται μόνο με έγγραφη ειδοποίηση προς το γραφείο και ισχύει από την ημερομηνία αποδεδειγμένης παραλαβής της.

Εάν η ακύρωση γίνει μέχρι την ημέρα της αναχώρησης, επιβαρύνεται ο πελάτης με 30 ευρώ για οργανωτικά και επικοινωνιακά έξοδα συν τα πραγματικά έξοδα του γραφείου (κόστος των αεροπορικών εισιτηρίων, της διαμονής και τυχόν άλλης υπηρεσίας). Η παρακράτηση αυτή διενεργείται οποιοσδήποτε και αν είναι ο λόγος της ακύρωσης της εκδρομής (λόγοι υγείας, έκτακτων επαγγελματικών υποχρεώσεων, ακόμα και ανωτέρα βία).

Η ανωτέρω πολιτική ακυρώσεων ισχύει για όλες τις προσφορές εκτός από εκείνες που αναφέρουν τον όρο "Non refundable" και "μη επιστρέψιμη τιμή". Στις συγκεκριμένες προσφορές, όπως αναφέρεται και ξεκάθαρα στον όρο, η παρακράτηση ακυρωτικών είναι όλο το ποσό και δεν υπάρχει καμία επιστροφή ποσού.

Σε όλες προσφορές υπάρχουν "ειδικοί όροι", οι οποίοι υπερκαλύπτουν τους γενικούς όρους συμμετοχής σχετικά με την πολιτική ακυρώσεων του Γραφείου.

6. Αεροπορικά εισιτήρια

Στην αγορά ταξιδιωτικού πακέτου που περιλαμβάνει αεροπορικό εισιτήριο, υπάρχει περίπτωση να αυξηθεί η συνολική τιμή του πακέτου κατά το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο πελάτης κάνει την κράτηση (δλδ. μέχρι να στείλει συμπληρωμένο το συμφωνητικό αγοράς με τα στοιχεία του). Σε αυτήν την περίπτωση το γραφείο ενημερώνει τον πελάτη για την αύξηση και μόνο εφόσον ο πελάτης δεχτεί την αλλαγή της τιμής το γραφείο προχωράει στην αγορά.

Στα πακέτα που περιέχουν αεροπορικό εισιτήριο low cost εταιριών ισχύουν διαφορετικοί όροι ακυρωτικών, δηλαδή η κράτηση δεν δέχεται ακύρωση ή αλλαγή και σε περίπτωση ακύρωσης, γίνεται παρακράτηση ακυρωτικών όλο το ποσό ανεξαρτήτως της χρονικής περιόδου της ακύρωσης. Επίσης σε περίπτωση εισαγωγής λάθος προσωπικών στοιχείων κατά την διαδικασία της κράτησης, με ενδεχόμενο ο πελάτης να μην ταξιδέψει ή να χρεωθεί επιπλέον από την αεροπορική εταιρία για οποιαδήποτε αλλαγή στα προσωπικά του στοιχεία, το γραφείο μας δεν φέρει καμία ευθύνη.

7. Ξενοδοχεία – καταλύματα

Τα δωμάτια παραδίδονται συνήθως στις 14:00 και παραμένουν στη διάθεση των πελατών μέχρι τις 12:00 της ημέρας αναχώρησης. Τα περισσότερα δωμάτια ξενοδοχείων στην Ελλάδα και στον κόσμο, έχουν σχεδιασθεί ως δίκλινα. Το τρίκλινο δωμάτιο είναι, στην ουσία, ένα δίκλινο με ένα πρόσθετο κρεβάτι, το οποίο μπορεί να είναι μικρότερο από τα κανονικά. Το ίδιο ισχύει και για το τετράκλινο δωμάτιο. Στα τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια ο χώρος του δωματίου είναι αισθητά περιορισμένος. Εάν ο πελάτης επιθυμεί διπλό κρεβάτι στο δίκλινο δωμάτιο, πρέπει να το δηλώσει στο γραφείο κατά την εγγραφή του. Δεν υπάρχει ενιαία κατηγορία κατάταξης των ξενοδοχείων, η οποία να είναι αποδεκτή παγκοσμίως. Σε γενικές γραμμές, γίνεται αποδεκτή η χρήση των αστέρων (2* = Τουριστική κατηγορία, 3* = Β’ κατηγορία, 4* =Α’ κατηγορία, 5* = Λουξ κατηγορία), η οποία όμως δεν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά σε κάθε χώρα. Είναι δυνατόν ένα ξενοδοχείο 4* σε μία χώρα να αντιστοιχεί σε λουξ κατηγορία και σε άλλη χώρα να αντιστοιχεί σε Α’ κατηγορία. Συνήθως τα καινούργια ξενοδοχεία ανοίγουν με χαμηλότερη κατηγορία για λόγους γνωριμίας. Σε μερικές χώρες, για φορολογικούς λόγους, υποβιβάζουν την κατηγορία τους, όχι όμως και τις παροχές τους. Όλα τα ξενοδοχεία με τα οποία συνεργάζεται το ταξιδιωτικό γραφείο, διαθέτουν τη νόμιμη εν ισχύ άδεια λειτουργίας πουπαιτείται από τις αρχές του κράτους στο οποίο βρίσκεται.

Σε περίπτωση καθυστέρησης άφιξης του πελάτη μετά την προγραμματισμένη ώρα και χωρίς την ενημέρωση του ξενοδοχείου και του Γραφείου, το ξενοδοχείο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την κράτηση και να διαθέσει το δωμάτιο εάν του ζητηθεί. 

8. Ασφάλιση

Το γραφείο, ενεργώντας σύμφωνα με το νόμο, έχει καλύψει την ευθύνη της ασφάλισης απέναντι στους πελάτες για τυχόν αξιώσεις τους από τη μη εκτέλεση ή πλημμελή εκτέλεση της σύμβασης του ταξιδιού, καθώς και την επιστροφή χρημάτων και τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσής της, συνάπτοντας ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, με ασφαλιστική εταιρία, το όνομα της οποίας μπορεί να πληροφορηθεί κάθε πελάτης, όταν προτίθεται να δηλώσει συμμετοχή σε εκδρομή του γραφείου. Η ασφάλιση αυτή, όπως γίνεται αντιληπτό, δεν καλύπτει τον πελάτη σε περιπτώσεις που συμβαίνει στη διάρκεια μιας εκδρομής ένα ατύχημα ή μία ασθένεια κ.λ.π. Αυτό τον κίνδυνο (ασφάλιση ζωής, ατυχημάτων κ.λ.π.), καθώς επίσης και τον κίνδυνο επιβάρυνσής του με ακυρωτικά, μπορεί ο πελάτης και αυτό το συνιστά και το γραφείο, να το καλύψει με ευθύνη του, συνάπτοντας προαιρετικά και με δικά του έξοδα ασφάλιση σε οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρία.

9. Ρύθμιση διαφορών

Το γραφείο υπόσχεται να επιλύσει με κάθε καλή πίστη και διάθεση, οποιαδήποτε διαφορά μπορεί να προκύψει με τους πελάτες. Σε κάθε περίπτωση,όμως, που θα υπάρξει ανεπίλυτη διαφορά, εφαρμοστέο είναι το Eλληνικό δίκαιο και αρμόδια τα δικαστήρια της Ξάνθης.

Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ